TIPS OG BETINGELSER

Tips ved gruppearrangement

Vårt mål er at alle skal kunne oppleve arrangementet som en suksess, ikke minst fordi alle detaljer er klarert på forhånd. Vi nevner følgende tips:

Formålet med reisen
All informasjon er viktig for for oss slik at vi tilbyr passende reisemål, hotel/beliggenhet samt faglig & sosialt program.

Antall deltakere
I tillegg er det også viktig at deltakernes navn på flybillett & pass stemmer helt overens.

Ønsket utreiseflyplass (-er)
Mange ønsker perioden torsdag - søndag men det kan i flere tilfeller lønne seg å velge andre ukedager for arrangementet. Mht. flyseter gjelder "først-til-mølle" prinsippet, jo større ledig kapasitet idet vi forespør seter for gruppen, jo bedre pris pr. sete. Dette betyr igjen at hentes tilbud inn fra flere turoperatører for samme dato & reisemål vil flyprisene bare øke. Da er det en fordel å oppgi alternative datoer og/eller reisemål.

Faglig program
Vi imøteser detaljer vedr. ønskede konferanse fasiliteter, teknisk utstyr, etc, slik at vi kan sikre hotel med ledig kapasitet & fasiliteter for ønsket periode.

Sosialt program
Vi supplerer med innspill til hva som kan være passende program akkurat for deres arrangement.

Visningsturer & reiseleder
Ved store arrangementer & kongresser kan det være en fordel at det arrangeres visningstur innen hovedarrangementet. Samt at vi deltar som reiseledere - dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Jo flere tips & innspill til oss, jo bedre forslag til dere!


Betingelser generelt

 • Partner Tours AS tar forbehold om ledig kapasitet ved en evt. bekreftelse av ønsket fly, hotel og periode, samt om evt. endring av flypriser samt skatter & avgifter/olje tillegg innen avreisedato.
 • Ved evt. bekreftelse av reisen utstedes et depositum pålydende nkr. 1.500,- pr. person som forhåndsbetaling til Partner Tours AS sine underleverandører. Depositum kan etter nærmere avtale bli høyere dersom noen av underleverandørene krever større beløp mht. forhåndsbetaling, (f. eks. ved større kongresser & konferanser, høysesong og lignende). Innbetalt depositum avregnes mot hovedfaktura innen avreise.
 • Hele reisens beløp forfaller senest 5 uker innen avreise.
 • Oppgitte pris forutsetter felles faktura for gruppen og utifra det antall deltakere som er presentert. Hvis antall deltakere endres eller enkelt deltakere i gruppen ønsker endret reiserute/andre ønsker som avviker fra gruppens reiserute & program vil dette kunne medføre en prisendring.
 • Det tas forbehold om evt. valuta endring som medfører endring av pris, endring av flytider og flyruter samt andre uforutsette hendelser som Partner Tours AS ikke kan holdes ansvarlig for. Dette gjelder også force majeure hendelser som krig, opprør, epidemier, blokader, jordskjelv, branner, streiker, lock-outer, konkurser og lignende - hendelser som forhindrer Partner Tours AS med leveranse av avtalt reiseopplegg.
 • Det er hver enkelt reisendes eget ansvar å tegne reiseforsikring innen turens start. Partner Tours AS er ikke ansvarlig for evt. sykdom, tyverier eller andre uforutsette hendelser som måtte forekomme på reisemålet. På samme måte er det den reisendes eget ansvar å ha gyldige vaksiner og reisedokumenter som f. eks. visum, (elektronisk) pass samt sjekke at billettens navn stemmer helt overens med navn i passet. Ved evt. avvik mellom billett og pass kan man risikere å bli avvist på flyplassen.
 • Hvis den reisende selv velger å ikke benytte flybillett for utreise risikerer man å bli avvist ved hjemreise/retur er strøket. Hvis den reisende ønsker å benytte kun ut- eller hjemreise må Partner Tours AS varsles om dette i god tid innen reisens start.
 • Partner Tours AS er agent for de leverandører som formidles og det er leverandøren som er kontraktspartner. Partner Tours AS er ikke ansvarlig for endring av flytider og flyruter som måtte forekomme før og under reisen på bakgrunn av flyselskapets egne beslutninger.


Avbestilling

 • Ved avbestilling etter at gruppen er bekreftet og selv om depositum ikke er innbetalt, vil de forhåndsbetalinger som Partner Tours AS allerede har utført til sine underleverandører som flyselskap, hotel med mer, bli belastet kunden.
 • Ved avbestilling av hele gruppen etter at depositum og evt. hovedfaktura er innbetalt er dette i sin helhet tapt.
 • Ved avbestilling av enkelt deltakere i gruppen er depositum tapt.
 • Detaljerte avbestillingsbetingelser vil være spesifisert i vår bekreftelse av reisen, og det er til enhver tid våre samarbeidspartners regler som ligger til grunn for gjeldende frister for kansellering. Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom turoperatøren og den reisende.
Tusen takk for en fantastisk tur, alt fungerte glimrende! Konferansedelen, middagene, guidene og all logistikk, ingenting kunne vært gjort annerledes.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss